skip to Main Content

Om Madkamp

HVAD ER MADKAMP?

Madkamp kæmper for at styrke madkundskabsfagets position på skoleskemaet i grundskolen.

Madkamp udvikler undervisningsmateriale, udbyder regionale lærerkurser og madkundskabsfestivaler samt afholder DM i Madkundskab.

Madkulturen og professionshøjskolerne KP, UCL, UCN, UCSYD, VIA UC og PH Absalon står bag Madkamp. Madkamp er støttet af Rema1000.

Resultater
Madkamp har eksisteret siden 2012, og har siden da:

  • Udviklet syv unikke undervisningsmaterialer.
  • Givet mere end 1.281 lærere et kompetenceløft.
  • Gavnet mere end 25.740 elever gennem Madkamps undervisningsforløb.
  • Sammen med vores samarbejdspartnere har vi bidraget til, at madkundskab har opnået prøvefagsstatus.

MISSION

Vi vil synliggøre fagets potentialer og vigtighed, så fremtidens generationer kan tage vare på eget forbrug og sundhed. Derfor kæmper vi for:

  • At alle der underviser i madkundskab, skal være uddannede til det.
  • Undervisning i madkundskab fra 4.-9. klasse.

Madkamps mission er at styrke fagligheden, anerkendelsen og samarbejdet omkring faget madkundskab i grundskolen, på læreruddannelserne og blandt beslutningstagere.

Vi vil mere madkundskab; det bringer hoved, hænder og sanser i spil. Madkundskab giver rum for forskellighed og mangfoldighed, bygger bro mellem skole, hjem og samfund og sætter børn bedre i stand til at træffe begrundede valg i forhold til fødevarer og livsstil generelt. Derfor mere madkundskab.

Vores fagdidaktiske tilgang er innovativ, eksperimenterende og medbestemmende, så skoleelever motiveres og kan dyrke glæden ved mad og måltider.