skip to Main Content

Madkundskabsfestivaler

Årets Madkundskabsfestivaler er desværre aflyst.

Som noget helt nyt giver vi til gengæld i år alle hold mulighed at få feedback fra et hold af knivskarpe lærerstuderende på baggrund af en indsendt præsentationsvideo, der dokumenterer, hvor eleverne er i årets Madkamp-forløb. En mulighed, der er helt gratis, og som både kan bruges i optakten til DM og som en del af elevernes eksamensforberedelse!
Deadline for indsendelse af video varierer fra region til region. Læs meget mere, og tilmeld dit hold her: https://www.tilmeld.dk/madkamp-feedback/conference

Vi glæder vi os til at se jer til DM i Madkundskab, som afholdes d. 3 maj 2021. 

Hvad er Madkundskabsfestivaler?

Madkundskabsfestivaler er for alle elever, der har arbejdet med vores undervisningsmateriale i madkundskab i løbet af skoleåret. På Madkundskabsfestivalen kan eleverne vise, hvad de har lært, fremvise en ret eller et forsøg for et panel af madkundskabslærerstuderende, der efterfølgende giver eleverne feedback.

Uafhængig af, hvor de er i forløbet, kan de komme til Madkundskabsfestivalen og vise det de har lært. På Madkundskabsfestivalen handler det ikke om at finde en vinder. Målet er at eleverne får en lærerig dag gennem feedbacken og får en masse ny viden og inspiration, som de kan bruge i deres videre læringsforløb med årets tema. Samtidig kan eleverne få inspiration fra andre klasser ved at se, hvordan de har arbejdet med årets tema.

IMG 4746
IMG 4746

HVORFOR SKAL I MED?

Madkundskabsfestivalerne giver eleverne en god mulighed for at vise, hvad de har lært. De får trænet deres madkundskabsfaglige formidling, når de skal præsentere deres viden eller produkt med brug af fagets begreber. Madkundskabsfestivalen er dermed også en unik mulighed for de klasser, der har madkundskab som prøvefag, da de kan prøve deres formidling foran fremmede af. Samtidig fungerer festivalerne som en god motivation i madkundskabstimerne, når I har et fælles mål at arbejde hen imod.

Det er et fælles projekt. Og det er det, Madkamp kan.

citat: Overlærer på Vitaskolen Bohr, Esbjerg