skip to Main Content

Om Madkamp

HVAD ER MADKAMP?

Madkamp kæmper for at styrke madkundskabsfagets position på skoleskemaet i grundskolen.

Madkamp udvikler undervisningsmateriale, udbyder regionale lærerkurser og madkundskabsfestivaler samt afholder DM i Madkundskab.

Desuden er vi tovholder på Netværket for Madkundskab, hvor vi sammen med andre interessenter arbejder på at få faget opprioriteret og have bedre økonomiske vilkår i skolerne.

Madkulturen og professionshøjskolerne KP, UCL, UCN, UCSYD, VIA UC og PH Absalon står bag Madkamp.

Resultater
Madkamp har eksisteret siden 2012, og har siden da:

  • Udviklet syv unikke undervisningsmaterialer.
  • Givet mere end 1.147 lærere et kompetenceløft.
  • Gavnet mere end 22.940 elever gennem Madkamps undervisningsforløb.
  • Sammen med vores samarbejdspartnere har vi bidraget til, at madkundskab har opnået prøvefagsstatus.

MISSION

Vi vil synliggøre fagets potentialer og vigtighed, så fremtidens generationer kan tage vare på eget forbrug og sundhed. Derfor kæmper vi for:

  • At alle der underviser i madkundskab, skal være uddannede til det.
  • Undervisning i madkundskab fra 4.-9. klasse.

Madkamps mission er at styrke fagligheden, anerkendelsen og samarbejdet omkring faget madkundskab i grundskolen, på læreruddannelserne og blandt beslutningstagere.

Vi vil mere madkundskab; det bringer hoved, hænder og sanser i spil. Madkundskab giver rum for forskellighed og mangfoldighed, bygger bro mellem skole, hjem og samfund og sætter børn bedre i stand til at træffe begrundede valg i forhold til fødevarer og livsstil generelt. Derfor mere madkundskab.

Vores fagdidaktiske tilgang er innovativ, eksperimenterende og medbestemmende, så skoleelever motiveres og kan dyrke glæden ved mad og måltider.

Mød madkæmperene

Madkamp er ikke alene om at kæmpe om madkundskabsfagets position på skoleskemaet. Vi er mange entusiastiske madkæmpere. Mød fem af dem her: John Kofoed, Susanne Larsen, Merete Vial, Carl Emil og Markus Lentz, som alle har hver deres begrundelse for fagets vigtighed og betydning.

John Kofoed

John Kofoed

John driver restauranten Sortebro Kro i Odense, og er stifter af projektet ’Fokus på råvaren’; et projekt, der senere hen er blevet til Madkamp.

” – Madkundskabsfaget kan ikke blive stort nok. Jeg vil gerne have, at alle får øjnene op for, hvordan vi får bedre mad til alle. Og her er madkundskab med til at gøre folk klogere på, at vi godt kan lave maden selv og nyde samværet med andre.

Carl Emil

Carl Emil

Carl Emil er folkeskoleelev på Sejr Skole, og var med på vinderholdet til DM i Madkundskab i 2015.

” – Madkundskab kan noget, som andre fag ikke kan; nemlig at styrke klassens fællesskab. I madkundskab bliver vi bedre til at snakke sammen og lytte til hinandens meninger, og så bliver vi også bedre venner. Madkundskab handler ikke kun om at lave mad, men vi bruger også matematik, dansk, samfundsfag, historie og kemi.

Merete Vial

Merete Vial

Merete underviser i madkundskab på VIA UC, og er derfor med til at uddanne fremtidens madkundskabslærere.

” – Madkundskab er meget mere end at mætte maver. I stedet handler faget om, at sætte fokus på samfund, kultur og sundhed samt at træffe begrundede valg. Ligeledes er det helt særlige ved madkundskab, at eleverne erfarer med alle deres sanser: synet, hørelsen, følesansen, smagssansen – alle sanser er i brug, når man har madkundskab.

Susanne Skovbo Larsen

Susanne Skovbo Larsen

Susanne er madkundskabsunderviser, og har deltaget flere gange med sine madkundskabshold til DM i madkundskab. Susanne er ikke i tvivl om, hvad der gør madkundskabsfaget særligt og unikt:

” – I madkundskab kobler man både teori og praksis. Vi arbejder ofte teoretisk, mens vi er praktiske i køkkenet, og dét at arbejde på dén måde, sætter sig fast hos eleverne på en helt anden måde.” Desuden pointerer hun fagets potentiale som tværfagligt samt understreger, ”at det er et fag, hvor alle kommer til sin ret – ikke kun dem, der er bogligt stærke, men alle!

Markus Lentz

Markus Lentz

 

Markus er madkundskabslærerstuderende og mener, at madkundskabsfaget bør fylde meget mere i grundskolen.

” – Madkundskab noget, som vi alle beskæftiger os med i vores dagligdag. Vi er bare ikke klar over det. Det er paradoksalt, at vi i vores moderne Danmark har så meget fokus på mad samtidig med, at vi har så lidt fokus på madkundskab.